ئیلام ولاتی کوردنشینه گه م شعری از زنده یاد ذالفقار محمدی

Kurdane.com

شعری از ذالفقار محمدی شاعر زنده یاد ایلامی تقدیم شما عزیزان

نظرات

ارسال نظر