ناصر ایرانپور مبارز روژهلات کوردستان جهان را بدرود گفت

Kurdane.com

با کمال تاسف مطلع شدیم کاک ناصر ایرانپور مبارز روژهلات کوردستان، امروز ٤ دیماە ۱۳۹٥٥ جهان را بدرود گفت، بار دیگرخلق کرد و جنبش سیاسی آزادیخواهی کردستان یکی از فرزندان آگاە و متفکر خود را از دست داد. کاک ناصر در طول زندگی خویش تلاش نمود که برای تحقق خواسته های ملت خود بخصوص در روژهلات کوردستان هر آنچه در توانا دارد انجام دهد.

کوردانه از دست دادن این انسان بزرگ  روژهلاتی را به همه ملت کرد در چهارپارچه کوردستان، روزنامه نگاران، فعالان سیاسی و مدنی و خانواده ایرانپور در آلمان و روژهلات کوردستان تسلیت عرض می کنیم.

یادش گرامی باد 

مدیریت  و شورای سردبیری رادیو کوردانه

طاهره خرمی

شهریار  ایازی

وحید کمالی

محمدرضا اسکندری

شورش شهباز

 

برای آشنائی با کارهای کاک ناصر ایرانپور توجه شما را به وبسایت شخصی وی جلب  می کنیم

 

 

نظرات

ارسال نظر