چند شعر کردی از فاطمه تقوایی شاعر ایلامی

Kurdane.com

کوردانه: چند شعر از شاعر ایلامی فاطمه تقوایی در رابطه با مسائل اجتماعی و تاریخی در رابطه با گذشته و حال مردم استان ایلام

نظرات

ارسال نظر