شورای میهنی کردهای سوریه پیش نویس قانون اساسی جدید کردستان سوریه را منتشر کرد

Kurdane.com

شورای میهنی کردهای سوریه پیش نویس قانون اساسی جدید این منطقه از سوریه را رسما منتشر کرد.


به گزارش ZerNews، شورای میهنی کردهای سوریه ENKS وابسته حزب دمکرات کردستان عراق(پارتی)، پیش نویس قانون اساسی جدید 115 ماده ای خود را با نام «منطقه کردستان سوریه» منتشر کرده است.

این حرکت در راستای مخالفت با حرکت های حزب اتحاد دمکراتیک است که از لحاظ سیاسی و نظامی بر روژآوا حکومت می کند.

 

پیش نویس قانون اساسی شورای میهنی کردهای سوریه به شرح ذیل است:
ماده اول: کردستان سوریه
کردستان سوریه، بخشی از سوریه است.
مسئولیت امنیت این منطقه بر عهده کردستان سوریه است.
کردستان سوریه به تمام تصمیمات دولت مرکزی عمل می کند.
سرمایه، سرزمین و حقوق منطقه حفاظت خواهد شد.
ماده دوم: اهداف
اولویت های بین المللی رعایت خواهد شد.
به تمام حقوق ساکنان منطقه احترام گذاشته خواهد شد.
همه در زمینه زندگی اجتماعی و سیاسی آزاد هستند.
ماده سوم: منطقه
منطقه کردستان سوریه به دولت سوریه وابسته است.
حکومت موقت مرزها را تعیین خواهد کرد.
حکومت در اعاده حقوق ملت حساس خواهد بود.
تغییرات احتمالی ارضی با کسب رضای ملت صورت خواهد گرفت.
ماده چهارم: ملت کردستان سوریه
ملت به عنوان عنصر اساسی کردستان سوریه شناخته خواهد شد.
به تمام هویت ها و ملیت ها احترام گذاشته خواهد شد.
ماده پنچم: مسئولین منطقه
کردستان سوریه یک منطقه دموکراتیک و وابسته به قوانین است.
اقتدار منطقه به اراده ملت وابسته است.
مسئولین، از اختیارات خود در چارچوب قانون اساسی استفاده خواهند کرد.
اقتدار بر اساس تفکیک قوا صورت خواهد گرفت.
مسئولیت تمام تلفات و خسارات بر عهده مسئولین است.
ماده ششم: مسئولیت ها
شهروندان باید به قانون اساسی احترام بگذارند.
یک فرد در داخل حکومت نمی تواند بیش از یک مسئولیت را دارا باشد.
تمام مسئولین باید قسم یاد کنند.
تمام مسئولین از تمام نتایج اقدامات خود مسئول هستند.
ماده هفتم: مرکز
مرکز منطقه کردستان سوریه، قامیشلو (قامشلو) است.
مرکز دادگاه قانون اساسی کردستان سوریه، در کوبانی است.
ماده هشتم: پرچم ملی و نمادها
رنگ ها: قرمز، سفید و سبز است. در وسط آن نماد خورشید جای خواهد گرفت.
این منطقه سرود ملی مختص به خود را خواهد داشت.
ماده نهم: زبان رسمی
زبان رسمی: کردی، عربی و سوریانی است.
همه می توانند از زبان مادری خود آزادانه استفاده کنند.
ماده دهم: دین و دولت
دین از دولت جدا است.
ماده یازدهم: منابع طبیعی
تمام منابع طبیعی کردستان سوریه برای عموم است و به ملت تعلق دارد.
ماده دوازدهم: حقوق مدنی
تمام شهروندان در برابر قانون مساوی هستند.
 

نظرات

  1. بهترين حكومت دمكراتيك در روژاوا موجود است سرتان را بالا بگيريد و به كمك انها برويد الت دست اين و ان قرار نگيريد اردوغان دشمن تمام كردهاست

ارسال نظر