طرح / مرگ رفسنجانی

Kurdane.com

«ستون حکومت شکست!»؛ طرحی از شاهرخ حیدری
رادیو فردا

مرگ هاشمی‎
ایران وایر

 

نظرات

ارسال نظر