بحران جهانی و نظم جهانی در گفتگو با هنری کسینجر

Kurdane.com

NNSROJ: پایگاە خبری-تحلیلی روژ گفتگوی زیر را برای اطلاع خوانندگان از تفكرات مردی ترجمه كردە است كه بیش از شش دهه از عمر خود را چه به عنوان مجری و چه به عنوان مشاور و سیاست ساز در دیپلماسی ایالات متحدە امریكا صرف كردە است. 

ترجمه این متن به طور قطع به معنی تائید تفكرات و سوگیری های سیاسی او نیست بلكه صرفا كاری ژورنالیستی برای فهم زوایایی از رویدادهای قرن گذشته و برنامههای احتمالی دولت ترامپ در آیندە با عینك اوست.

این مصاحبه ها پیش و پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ٢٠١٦ ریاست جمهوری آمریكا و در چندین جلسه صورت گرفته است. تحریریه پایگاە خبری-تحلیلی روژ  ژانویه ٢٠١٧ 

برای دانلود فایل PDF کلیک کنید

 

نظرات

ارسال نظر