عباس ماهیار، استاد زبان و ادبیات فارسی و خاقانی‌شناس معاصر درگذشت

Kurdane.com

عباس ماهیار، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی و خاقانی‌شناس معروف معاصرروز سه‌شنبه ۲۱ دی‌، ١۰ ژانویه در سن ۸۰ سالگی درگذشت

عباس ماهیار در حوزه‌های تخصصی همچون، خاقانی‌شناسی، عروض و قافیه، صرف و نحو عربی، مرجع‌شناسی و روش تحقیق در فضای ادبی و فرهنگی کشور مشهور بود.

او در هشتم دیماه سال ١۳١۶ خورشیدی در شهرستان عجب‌شیر در استان آذربایجان‌شرقی متولد شد. عباس ماهیار در سال ١۳۵۷ با نگارش پایان‌نامه‌ای با عنوان "تصحیح انتقادی دیوان اثیر اخسیکتی" مدرک دکتری زبان و ادبیات فارسی را از دانشگاه تهران دریافت کرد.

«عروض فارسی»، «صرف و نحو عربی»، «مرجع‌شناسی ادبی و روش تحقیق»، «مالک ملک سخن: شرح قصاید خاقانی»، «گزیده اشعار خاقانی»، «خاقانی: شاعر بلورین شکسته دل»، «شرح مشکلات خاقانی در ۶ مجلد»، «سحر بیان خاقانی» و «نجوم قدیم و بازتاب آن در ادب پارسی» از جمله تالیفات منتشر شده عباس ماهیار است.

نظرات

ارسال نظر