برنامه نوروزی کوردانه قسمت اول

Kurdane.com

کوردانه سال نو، نوروز خجسته را به شما هموطنان، همکاران، همراهان و تمام ملتهایی که نوروز را جشن می گیرند شادباش می گوید و برای همه سالی سرشار از سلامتی، تندرستی و آزادی آرزو می کند. در این هفته  ما برای شما برنامه های شاد نوروزی تدارک دیده ایم که توجه شما را به  اولین برنامه نوروزی سال 2717 کردی مطابق با 1396جلب می کنم

نظرات

ارسال نظر