تنور داغ انتخابات وتبلیغات انتخاباتی

Kurdane.com

کاری از کاریکاتوریست کرمانشاهی مهدی صادقی 

نظرات

ارسال نظر