مایکل روبین: محاصره رقیب پاشنه آشیل کُردها است، YPGبا محاصره تضعیف نمی شود

Kurdane.com

مایکل روبین می گوید کُردها ضعف بزرگی به نام محاصره یکدیگر دارند. به عنوان نمونه، حزب دموکرات کردستان عراق (پارتی) از گذرگاه مرزی اقلیم کردستان- سوریه به عنوان ابزار فشار علیه احزاب رقیب کُرد خود در سوریه از جمله PYD استفاده می کند.

مایکل روبین، از مقامات سابق وزارت دفاع آمریکا و پژوهشگر اندیشکده امریکن اینترپرایز، معتقد است محدود کردن دسترسی مناطق کردنشین سوریه به اقلیم کردستان چیز تازه ای نیست و در گذشته هم اتفاق افتاده است. دلیل این امر هم رقابت حزبی میان گروه های کرد سوریه و عراق است.

وی در مصاحبه با بخش انگلیسی VOA، به مسدود شدن مرز سمالکا میان اقلیم کردستان و مناطق کردنشین سوریه تحت کنترل حزب اتحاد دموکراتیک کرد سوریه توسط پارتی اشاره کرد و گفت: حزب دموکرات کردستان عراق از بستن مرز به عنوان ابزار فشار بر احزاب رقیب کرد خود در سوریه استفاده می کند.

مایکل روبین افزود: بستن مرز بر کردهای سوریه چیز جدیدی نیست. وقتی من در سال 2014 به مناطق کردنشین سوریه (موسوم به روژاوا) رفته بودم این مسئله اتفاق افتاده بود. مسدود کردن(مرزها) و محاصره پاشنه آشیل کردها است.این مسئله در مورد اقلیم کردستان به مسائل سیاسی داخلی باز می گردد.

مسئول سابق پنتاگون در اشاره به پیامدهای منفی مسدود کردن مرزها از سوی گروه های کُرد علیه یکدیگر گفت: آنچه که آنها آن را درک نمی کنند این است که چنین اقداماتی خود آنها را تضعیف می کند.

مایکل روبین گفت: آنها(پارتی) فکر می کنند که با بلوکه کردن گذرگاه مرزی سمالکا می توانند YPGرا تضعیف کنند اما YPG نشان داده می تواند محاصره را تحمل کند.

لازم به یادآوری است که دولت حریم کردستان سالها است که گذرگاههای روژآو را برای کارهای اقتصادی بسته است و در طول مرز مشترک خندق درست نموده است.

نظرات

ارسال نظر