وتووێژ کاک علی کریمی لە گەڵ مامۆستا شێخ عێزەدین حوسێنی 4 اگوست1995 سوئد بشی دو

Kurdane.com

کوردانه: کاک علی کریمی در یک مصاحبه چند ساعته با  ماموستا شیخ عزالدین حسینی تلاش نموده است که گوشه ای از تاریخ شفاهی روژهلات کوردستان بخصوص کومله ژ ک ف، حزب دمکرات کوردستان، دکتر قاسملو و کومله از نگاه ماموستا در اختیار آیندگان قرار دهد.  کوردانه با اجازه کاک علی بار دیگر تلاش نموده است که در حد توان کمی کیفیت صدا  و تصویر را بهتر نماید. حال توجه شما را به قسمت دوم این مصاحبه جلب می کنیم.

نظرات

ارسال نظر