یک جوان سرباز کورد از پیروان آیین یارسان در کرمانشاه خودکشی کرد

Kurdane.com

به گزارش کوردانه بر اثر فشارهای روحی بر پیروان آیین یارسان در پادگان کرمانشاه بازم به مرگ یک جوان انجامید، دیروز یک جوان سرباز کورد از پیروان آیین یارسان در کرمانشاه بنام ساسان مرادی به دلیل فشارهای روحی درپادگان نیروی انتظامی سراب نیلوفر کرمانشاه بر وی تحمیل شده بود وعدم توجه به ناراحتی نگرانی او خودکشی کرد.

 پادگان سراب نیلوفر مرکز آموزشی نیروی انتظامی کرمانشاه است که سربازان را در آنجا آموزش داده وسپس به پاسگاههای مرزی وکلانتریهای شهر جهت ادامه خدمت انتقال داده میشود.

نظرات

ارسال نظر