نیروهای تشکیلاتی حدکا از کپی کردن دیگر سازمانها مدنی بە نفع خود هیچ واهمەایی ندارد

Kurdane.com

پس از اینکه سایت کوردانە در مطلبی به قلم محمدرضا اسکندری به نام " مصادره نام سازمان حقوق بشرکردستان کاری غیر اخلاقی است" ازکپی برداری از نام این سازمان حقوق بشر کوردستان و ثبت ان در فرانسه توسط اعضای حدکا، آقای جمال پور کریم پرده برداشت و این مسئله با واکنش بسیاری از خوانندگان ما مواجە شد. کە در این میان آنها تعدادی از اعضایی حزب دمکرات نیز دیدە میشود که این اعمال را غیر اخلاقی قلمداد کرده بودند. شرایط را برای سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان آماده نمود تا آنها با دادن بیانیه ای به نام "عنوان و اعتبار و حقوق معنویی سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان از تعرض مصون بماند" نیز این عمل خلاف اخلاقی را محکوم نمود

در همین رابطە یکی از همکاران ما با کمی پژوهش در سایتهای خبری و گوگل مشاهدە نمود کە یک سازمان دیگر با نام جمعیت حقوق بشر کردستان ایران در ژنو (کۆمه‌ڵه‌ی مافی مرۆڤی کوردستانی ئێران-ژنێڤ (KMMK-G)) کە کپیی برداری از جمعیت حقوق بشر کوردستان(کۆمەلەی ماڤی مرۆڤی کوردستان) است در چند سال گدشتە توسط تیمور الیاسیی تشکیل شدە است و اقای الیاسی نیز بە نمایندگی از این جمعیت کپی برداری شدە درمیان سازمانهای ایرانی نامی برای خودد بە هم زدە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان در سال ٢٠٠٥ در شهر استکهلم واقع در کشور سوئد با حضور بیش از ٢٠٠ فعال مدنی با تلاش شبانه روزی آقای سیامند معینی تشکیل شد، این جمعیت هرچە در این مدت مانند هر جمعیت و یا سازمان دیگریی سراشیبیی و اوج خود را داشتە است اما از همان ابتدا این جمعیت بە عنوان یک سازمان مدنی شناختە شدە است. 

جمعیت حقوق بشر کوردستان ایران در ژنو در سایت خود نوشتە است کە در سال ٢٠٠٦ تشکیل شدە است اما در مورد اعضا و نمایندەگان این جمعیت چیزی دیدە نمیشود. 

در بخشهای دیگر سایت عکسهایی از اقای الیاسی دیدە میشود کە با سازمانها و نمایندەگان سازمانها دیدار و گفتگو کردە است. در کل حدود ٥٠ مقالە و نوشتە در مورد نقض حقوق بشر در این سایت دیدە میشود کە بیشتر این نوشتەها با عکسهایی از اقای تیمور الیاسی در هم امیختە شدە است.

در سایتهای حزب دمکرات کردستان ایرن از جملە کردستان میدیا نیزخبرهای زیادی از فعالیت اقای الیاسی دیدە مییشود و حتی در این سایت در بیشتر خبرها ان این سازمان کپی برداری شدە را بە نام جمعیت حقوق بشر کوردستان معرفی کردە است و از نوشتن ایران در ژنو بعد از نام این سازمان خودداری شدە است.

پرسشی کە برای هر خوانندە و فعال حقوق بشر بوجود میایید این است. هدف اعضای حزب دمکرات کردستان ایران از کپی برداری ازنام سازمانهای حقوق بشری که وجود دارند چیست؟ 

چرا مسئولین این حزب از اعمال اعضای خود جلوگیری نمیکنند؟ 

 

ممکن است که این بار هم آنها بگویند که ما مسئول کار هر عضو خود نیستیم، اما سوال این جا است چرا سایت رسمی حدکا این جعل و دزدی نام را با انتشار اخبار این نهاد جعلی و غیر قانونی را پبلیش می کند؟

 

نظرات

  1. سلام. به نکته خوبی اشاره کردید. به طور کلی خلاقیت در میان ما وجود ندارد و استاد دزدیهای ادبی و کپی برداری هستیم انهم بدون اشاره به منابع. و نمیدانم شما چرا گیر میدهید، اگر این احزاب به میزان کمی خلاق بودند، رهبری خودشان را پس از سالیان سال تغییر میدادند که نمیدهند

ارسال نظر