چندشعراز:هادی ابراهیمی رودبارکی

Kurdane.com

ترجمه ازفارسی به کوردی:خالدبایزیدی(دلیر)

 
1-
کات وناکات ته نانه ت هه مووکات
وشه.شتیک.مه ترسی دار ده بیت
-داعیش
-ب 52
-سیاه برین
-په هباد
-جورج ده بلیو بوش
به رله وه ی کهcNN هه واله که ی بلاو کاته وه
له میشک دا ده ته قیته وه
...............................................................
2-
به کات ژمیر
هیچ متمانه یه ک نی یه
خوت قورمیش که
له خه و هه ستانت
پیشکه ش به کات ژمیره که که
................................................................
3-
دره خت نه یپرسی
؟Wher ayr you from
وه من ماندوو بوونم
له ژیر سیبه ره که ی راخست
.................................................................
4-
بالنده
به گوی ی دارستانی بی خه و دا
گورانی لایه لایه ی ده چری
...................................................................
5-
زه وی هیزی راکیشانی هه یه
بو هه موو«ته نه کان»
ته نیا یه که ی
سه رنج راکیش تره.
..................................................................
6-
چه تریک
بوبارانی پیکه نین
تاکوو گیژه لوکه ی گالته جاری
له نیو چاوانی بلندی تاشه به ری خوشه ویستی تیپه ری
..........................................................................
1-
گاه وناگاه اصلاهمه گاه
واژه .شئی ای خطرناک می شود
-داعش
-ب 52
-سیاه زخم
-پهباد
-جورج دبلیو بوش
پیش ازآنکه cNN خبرش راپخش کند
درذهن منفجرمی شود
............................................................
2-
به ساعت
هیچ اعتباری نیست.
خودت را کوک کن
بیداری ات را
به ساعت هدیه کن.
...............................................................
3-
درخت نپرسید
؟Wher ayr you from
ومن خستگی ام را
زیرسایه اش پهن کردم.
.............................................................
4-
پرنده 
به گوش جنگل بی خواب
ترانه ی لالایی می خواند.
................................................................
5-
زمین جازبه دارد
بااین همه«تن ها»
تنهایی اش
جذاب تراست
........................................................
6-
چتری
برای باران خنده
تاگردباد سخره
ازپیشانی بلندصخره ی عشق گذرکند.

نظرات

ارسال نظر