مسعود بارزانی در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجە آمریکا: همە‌پرسی استقلال کردستان در موعد مقرر برگزار خواهد شد

Kurdane.com

مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان در تماس تلفنی با ریکس تیلرسون وزیر خارجه‌ آمریکا در مورد مسائل کردستان، عراق و منطقە بە تبادل نظر پرداختند.

بر اساس گزارش وبسایت ریاست اقلیم کردستان، وزیر خارجە آمریکا در این تماس تلفنی ضمن قدردانی از نیروهای پیشمرگە بعلت انهدام تروریست‌های داعش، شهادت پیشـمرگان مبارز در این نبرد را بە خانواد‌ه آنان تسلیت گفت.

ریکس تیلرسون در تماس تلفنی روز پنجشنبە ١٠مرداد ماه، همچنین بە خاطر سفر هیأت کردستانی بە آمریکا جهت مذاکرە و گفتگو در مورد مسائل سیاسی پیش‌رو از رئیس اقلیم کردستان قدردانی کرد.

تیلرسون در این تماس تلفنی گفت: بە نظر وی بهتر است موضوع همە‌پرسی استقلال کردستان بە تأخیر بیفتد و بر حمایت خود از گفتگو و مذاکره میان اقلیم کردستان و بغداد تأکید کرد.

مسعود بارزانی نیز ضمن ابراز خرسندی از حمایت‌‌های آمریکا از نیروهای پیشمرگە در برابر حملات داعش، گفت: بزودی هیأت عالی اقلیم کردستان در بغداد موضوعات میان اقلیم کردستان و بغداد را مورد گفتگو قرار خواهد داد.

بارزانی در مورد درخواست وزیر خارجە‌ آمریکا در خصوص بە تأخیرانداختن همەپرسی استقلال کردستان، گفت: تلاشهای گذشته کردستان جهت همزیستی با دولت مرکزی عراق بە نتیجه نرسید، بە همین دلیل مردم کردستان تصمیم گرفتەاند کە راه خود را ادامە دهند.

رئیس اقلیم کردستان، همچنین گفت: سؤال این است کە در برابر بە تأخیر انداختن همە‌پرسی چە ضمانت و جایگزینی برای تعیین سرنوشت مردم کردستان در آیندە وجود دارد؟

رئیس اقلیم کردستان و وزیر خارجه آمریکا در پایان این گفتگوی تلفنی  بر تداوم روابط، همکاری و هماهنگی در آیندە تأکید کردند.

K24- اربیل

نظرات

ارسال نظر