اورشلیم پست: کشورهای سنی استقلال کوردستان را برسمیت خواهند شناخت

Kurdane.com

امروز شنبه روزنامه "اورشلیم پست" اسرائیلی اعلام کرد که کشورهای سنی در منطقه  استقلال کوردستان را برسمیت خواهند شناخت و در این مورد اتفاق نظر وجود دارد.

 روزنامه "اورشلیم پست" گزارشی در مورد همه‌پرسی استقلال کوردستان منتشر کرد و اظهار داشت که عربستان سعودی از همه‌پرسی استقلال کوردستان حمایت می‌کند و از دیگر کشورهای سنی نیز همین درخواست را نموده است.

نیوله تیلر یکی از نویسندگان روزنامه "اروشلیم پست" در مطلبی به موضوع همه‌پرسی استقلال کوردستان می‌پردازد و ادامه می دهد ملت کوردستان با جمعیتی 30 ملیون نفری از بزرگترین اقوام بدون دولت در خاورمیانه بشمار می‌رود کوردها بعنوان یک ملت هزاران سال است که در خاورمیانه زندگی می‌کنند وعلی رغم هجوم و اشغالهای صورت گرفته همواره فرهنگ خود را حفظ کردند با وجود این، در نقشه جهان کشور کوردها مشخص نشده و کوردها در بین چهار کشور تقسیم شدند.

وی در ادامه مطلب به تاریخ کوردها و چگونگی تقسیم کوردستان و وعده‌های که کشورهای همچون فرانسه و بریتانیا به سران کوردها داده و عمل نکرده اشاره کرده و در بخش پایانی مطلب خود به موضوع همه‌پرسی که قرار است در 25.09.2017 در مناطق جنوب کوردستان برگزار شود می‌پردازد.

نویسنده اسرائیلی در ادامه اعلام می‌کند که در دیدار کوردها با بغداد، کوردهای از موقعیت برتری برخوردارند و بعد از همه‌پرسی استقلال کوردستان عربستان سعودی ضمن حمایت از استقلال کوردستان از کشورهای سنی دیگر نیز درخواست خواهد کرد که استقلال کوردستان را برسمیت بشناسند.

منبع باسنیوز

نظرات

ارسال نظر