عبدالله مهتدی یادی از کاک فوئاد مستەفا سوڵتانی و کاک سدیق کەمانگەر

Kurdane.com

در یک سمینار کاک عبدالله مهتدی مروری بر زندگی دو مبارز روژهلاتی کردستان کاک فوئاد مستەفا سوڵتانی و کاک سدیق کەمانگەر در تشکیل کومله و نقش انها در پایه گذاری مبارزه چپ در کردستان نمود

 

سایت کومله: کردستان (اردوگاە مرکزی کومەلە)- بعدازظهر روز سەسنبه، 9 شهریور سال ١٣٩٥ خورشیدی به مناسبت سالروز جانباختن کاک فواد مصطفی سلطانی و برای ادای احترام به یاد و خاطرەی دو رهبر شهید کومەله، "کاک فواد مصطفی سلطانی و کاک صدیق کمانگر"، با مشارکت شمار قابل توجهی از کادر و پیشمرگان و اعضای رهبری کومەلەی کردستان ایران، مراسمی در اردوگاە مرکزی این حزب برگزار شد. مراسم با سرود "بانگەواز" مارش رسمی کومەله و اعلام یک دقیقە سکوت برای ادای احترام به یاد و خاطرەی تمام جانباختگان کومەلە و جنبش انقلابی کردستان و بە ویژە این دو رهبر جانباختە آغاز گردید. در ادامەی این مراسم، رفیق "عبدلله مهتدی" دبیر کل کومەلە، سخنان کوتاهی در مورد شخصیت و مبارزات رهبران شهید کاک فواد مضطفی سلطانی و کاک صدیق کمانگر ایراد داشتند. پس از سخنان رفیق عبدلله، فیلم کوتاهی از فعالیتهای پیشمرگان کومەله کە امسال در داخل کردستان و به مناسبت 9 شهریور(سالروز جانباختن کاک فواد) انجام دادە شدە بود، به نمایش درآمد.

در بخش دیگری از مراسم و در تداوم مبارزات مستمر پیشمرگان کومەله، گروه دیگری از دختران و پسران مبارز و نستوه کردستان، پس از سپری نمودن موفقیت آمیز دورەی آموزش سیاسی-نظامی به صفوف پرافتخار نیروی پیشمرگ کومەله پیوسته و اسلحه و کارت شناسایی خود را از دست رفیق محمد محی الدینی، از مسوولان آموزشگاه پیشمرگان کومەله دریافت کردند. لازم بە یادآوریست که این دورە آموزشی به نشانەی احترام به یاد و خاطرەی شهید "گلریز قبادی"، به اسم ایشان نام گذاری شده بود. در ادامه رفقای تازه  پیشمرگ، سرودی انقلابی تقدیم به حاضرین نمودند.

پیام گروهان شهید گلریز قبادی توسط رفیق "کردستان علی پناه" از پیشمرگان تازه پیوسته قرائت شد. در ادامە قطعەای ادبی از سوی رفیق "مختار احمدی" تقدیم گردید. در خاتمە این مراسم بە رسم همیشگی از سوی حاضرین در این مراسم بە پیشمرگان جدید خوشآمد گویی و تبریک بە عمل آمد.

لازم به یادآوری است، در طول مراسم سرودی انقلابی که توسط یکی از رفقای تشکیلات مخفی داخلی و به یاد کاک فواد تهیه شده بود، پخش گردید.

 

 

 
 

منبع:سایت کومله

نظرات

ارسال نظر


کانال تلگرام کردانه