نان در برابر جان، تقدیم به کولبران جانبخته روژهلاتی

Kurdane.com

 کاری از مهدی صادقی  کاریکاتوریست کرمانشاهی

نظرات

ارسال نظر