تاریخ شفاهی چپ در کردستان مصاحبه با جمیله نقیب

Kurdane.com

محمد خاکی: رفیق جمیله نقیب از چهره های برجسته و موثر کومله ،جنبش چپ و مبارزات زنان و مردم ٲزادیخواه کردستان در شهر سردشت است . رفیق جمیله نقیب از فعالین سازمان پیکار در اوایل قیام ، و عضو کومله و اولین زن پیشمه رگه در ناحیه سردشت از تجارب و مبارزات سالها مبارزه خود حرف میزند

نظرات

ارسال نظر


کانال تلگرام کردانه