مسعود بارزان در میان اقشار مردم کرکوک: اجازە نخواهیم داد کسی آرامش کرکوک را برهم بزند

Kurdane.com

به گزارش کوردانه به نقل از کوردستان 24 رئیس اقلیم کردستان امروز سەشنبە٢١ شهریور، در میان احزاب و نمایندگان شهروندان عرب، ترکمن، مسیحی و کرد شهر کرکوک، گفت: " اجازه نخواهیم داد کسی آرامش کرکوک را برهم بزند.

مسعود بارازنی، در میان اقشار مختلف مردم کرکوک، با اشارە بە اینکە نظرات مخالف همەپرسی نیز مورد احترام است، گفت: " اما باید رأی اکثریت مردم استان مورد احترام قرار بگیرد کە با گفتن "آری" خواهان برادری و همزیستی مسالمت‌آمیز هستند".

رئیس اقلیم کردستان در میان اقشار مردم کرکوک

بارزانی در ادامە گفت: " تهدیدات بی‌ارزش را جدی نخواهیم گرفت کە از وقوع جنگ می‌گویند، اما هەر کس برای برهم زدن آرامش اقلیم کردستان اقدام کند، این حق را برای خود قائل هستیم کە از خود دفاع نماییم. مردم کرکوک خود در مورد سرنوشت خویش تصمیم می‌گیرند واجازە نخواهیم داد کسی در تعیین سرنوشت آنان دخالت کند. لازم است این همەپرسی کە تصیمیم اساسی مردم کردستان است، مورد احترام قرار بگیرد".

رئیس اقلیم کردستان در حالی در میان مردم کرکوک حضور یافتە است کە حدود دو هفتە دیگر همەپرسی استقلال در اقلیم کردستان و مناطق کردستانی خارج از ادارە اقلیم برگزار می‌گردد.

نظرات

ارسال نظر


کانال تلگرام کردانه