کومله زحمتکشان کردستان در نشست مشورتی اتحاد ملی به رهبری پ ک ک شرکت نمی‌کند

Kurdane.com

در حالی سایت وابسته به پ ک ک، فرات نیوز احزاب روژهلات کوردستان را که هم نظر آن نیست، احزاب سنتی شرق کردستان که از سال‌ها پیش در اقلیم کردستان کمپ‌نشین شدە و با اجبار احزاب حاکم در اقلیم از مبارزه موثر با جمهوری اسلامی ایران منع شدەاند از قدرت تصمیم‌گیری مستقل برای شرکت در همایش‌های ملی برخوردار نیستند معرفی می کند و از طرف دیگر رهبری پ ک ک  با انها ملاقات می کند که آنها وارد کار جمعی و ملی شوند که آنها مشخص می کنند.

گزارش فرات نیوز:

هیئتی از نمایندگان کنفدرالیسم جوامع کردستان در ادامه تلاش‌ها برای برگزاری کنفرانس ملی بار دیگر با نمایندگان حزب کومله زحمتکشان کردستان دیدار و گفتگو کردند. پس از این دیدار نماینده کومله مدعی شد که در مورد نشست مشورتی شرق کردستان در میانه ماه سپتامبر با آنها مشورت نشده و در آن شرکت نخواهند کرد

هیئت ك.ج.ك با سرپرستی سرحد وارتو عضو کمیته ارتباطات ك.ج.ك صبح امروز در سلیمانیه از سوی عطا ناصر سقزی عضو کمیته مرکزی و مسئول روابط خارجی کومله مورد استقبال قرار گرفت.

عطا ناصر در همین رابطه به خبرگزاری روژنیوز گفت در مورد تحولات اخیر کردستان گفتگو کردەاند. موضوع دیگر بحث میان طرفین، نشست مشورتی شرق کردستان بود که قرار است در روزهای شانزدهم و هفدهم این ماه در استکهلم سوئد برگزار شود.

او که گفت کومله زحمتکشان کردستان در این نشست مشورتی شرکت نخواهد کرد مدعی شد این نشست نتیجەای در بر نخواهد داشت.

عطا ناصر همچنین ادعا کرد که ك.ج.ك پیش از برنامه‌ریزی برای این کنفرانس نظر آنها را اخذ نکرده است. البته تصمیم برگزاری این نشست در کنفرانس سراسری سلیمانیه گرفته شده بود که همەی احزاب سیاسی کردستان از جمله کومله زحمتکشان به آن دعوت شده بودند.

شواهد نشان می‌دهد احزاب سنتی شرق کردستان که از سال‌ها پیش در اقلیم کردستان کمپ‌نشین شدە و با اجبار احزاب حاکم در اقلیم از مبارزه موثر با جمهوری اسلامی ایران منع شدەاند از قدرت تصمیم‌گیری مستقل برای شرکت در همایش‌های ملی برخوردار نیستند.

این احزاب که در اثر بی‌عملی چندین ساله دچار انشعابات داخلی شدەاند، حتی مخارج روزانه خود را از احزاب حاکم در اقلیم می‌گیرند که روابط بسیار خوبی با ایران و ترکیه دارند.

کنگره ملی کردستان در سال‌های گذشته بارها سعی کرده اتحادی داخلی میان جریانات سیاسی کردستان ایجاد کند تا کردها بتوانند در مجامع بین‌المللی یکصدا خواستەهای دمکراتیك خود را بیان کنند.

بیشتر احزاب سنتی اما نه تنها از شرکت در این گفتگوها گریزان بودەاند بلکه خود نیز هیچ میل و ابتکار عملی برای اینگونه نشست‌ها از خود نشان ندادەاند. کنگره ملی پیشتر اعلام کرده بود همەی تلاش خود را برای وحدت داخلی انجام خواهد داد و قضاوت در مورد جریاناتی که به خاطر منافع حزبی مانع‌تراشی می‌کنند را به افکار عمومی واگذار می‌کند.

برای ناظران بی طرف این مسئله مطرح می شود اگر حزبی هدف اصلی ان یک حرکت ملی است چطور می توان از انها انتظار داشت با این ادبیات با احزاب روژهلاتی برخورد نماید و از طرف دیگر با ارتجاعی ترین نیروهای و احزاب اسلامی باشور که تعدادی از انها در گذشته با جریانات همانند ملاکرکار کار نموده اند مبارز بنامد.

نظرات

ارسال نظر


کانال تلگرام کردانه