RMMK: "پارلمان مشورت و آشتی" و "جبهه‌ی فراگیر دمکراسی مدنی" در کُردستان روژهلات تشکیل شود

Kurdane.com

کوردانه : سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در آستانه برگزاری کنفرانس کنگره ملی کردستان بیانیه‌ای منتشر کرد.

در آستانه برگزاری کنفرانس کنگره ملی کردستان، شورای مدیریت سازمان حقوق بشر کُردستان، طی بیانیه‌ای با استناد به پیشنهاد سیزده سال پیش محمدصدیق کبودوند بنیانگذار این سازمان، تشکیل"جبهه‌ی فراگیر دمکراسی مدنی کُردی" و راه اندازی "پارلمان مشورت و آشتی" را برای کُردستان روژهلات خواستار شد. 

متن این بیانیه که در اختیار آژانس خبررسانی کُردپا قرار گرفته، عیناً درپی می‌آید:

مردم کُرد همانند دیگر مردمان جهان امروز، دارای حقوق بنیادی تضمین کننده تأمین کرامت انسانی، برابری ارزشی و آزادی‌اند که تجلی آن مختاریت هر فرد کُرد و جامعه کُردی در تعیین سرنوشت خویش است. به بیانی روشنتر با استناد به روح منشور بین الملل حقوق بشر، مردم کُرد حق دارند برای تعیین وضعیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خود و حاکمیت بر سرنوشت خویش، دست به هرگونه اقدام مسالمت آمیزی بزنند. با ابتناء به همین امر آنها حتا حق دارند به عالی‌ترین شکل حقوق خودحاکمیتی که تجلی آن فراتر از اشکال خودمختاری و اشکال فدرالیستی است، دست بیابند.

اما آنچه که امروز اینجا مطرح است و آنچه که به نظر میرسد "کنگره ملی کوردستان با برگزاری کنفرانس پیش‌رو، پی جو و پیگیر آن می‌باشد، دستیابی به راه حلی قابل قبول برای غلبه بر تفرقه و پراکندگی موجود میان مردم کُردستان، و اختلافات موجود فی مابین احزاب و سازمان‌ها و مبارزان روژهلات است.

سازمان دفاع از حقوق بشرکُردستان، اگرچه به پیچیدگی و ریشه دار بودن برخی اختلافات موجود در میان جریان‌های سیاسی کُرد، اذعان دارد، اما متفرق بودن و پراکندگی بیش از حد جریان‌های فعال کُردی را نیز غیر قابل قبول می‌داند. این سازمان علیرغم آنکه خود نهادی مدنی و غیرسیاسی در داخل کشور در کُردستان روژهلات است، و با آنکه دارای نظرات و انتقادات و پیشنهاداتی در خصوص مسائل و مشکلات فرا روی فعالیت مسالمت آمیز احزاب و سازمان‌ها و جریان‌های مدنی و سیاسی کُردستان است، اما در این برهه از زمان، ضرورت را در به یادآوری نظرات آقای محمدصدیق کبودوند در خصوص ضرورت تشکیل جبهه‌ی فراگیر کُردی دیده و اکنون این ضرورت را بیش از پیش احساس می‌کند. بنیانگذار این سازمان در سیزده سال پیش، تشکیل جبهه‌ای فراگیر و دموکراتیک یا فدراسیونی متحد از تمامی احزاب و سازمان‌ها و متشکل از همه‌ی جریان‌های سیاسی و مدنی کردی را مطرح و پیشنهاد کرده بود. این پیشنهاد بر این اعتقاد استوار بود که چنین جبهه‌ای لازم است تا تمامی جریان‌های فکری، سیاسی، مذهبی و غیرمذهبی داخل و خارج از کشور را دربر بگیرد. آقای کبودوند هم زمان پیشنهاد راه اندازی پارلمانی مشورتی برای در کنار هم قرار دادن تمامی طیف‌ها و جریان‌های کُردی مذهبی و غیر مذهبی ارائه داده بود. این دو پیشنهاد در سیزده سال پیش، با هدف از میان برداشتن زمینه‌های تفرقه و اختلاف، و با هدف آشتی و اتحاد مردم کُرد در روژهلات مطرح شده بود. اما در آن سال‌ها و پیش از آنکه اقدامی در راستای توجه به این طرحها انجام بگیرد، ارائه دهنده این پیشنهادها، برای مدت ده سال تمام پشت میله‌های زندان قرار گرفت.

سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان اکنون با تمرکز نظر بر دیدگاه‌های آقای کبودوند، در راستای نزدیکتر کردن طیف‌ها و جریان‌های سیاسی و مدنی کُردی روژهلات، از انجام هرگونه اقدامی برای غلبه بر تفرقه و پراکندگی‌های موجود و از هر پیشنهادی که بتواند به صورتی فراگیر و دمکراتیک تمامی طیف‌ها وجریان‌های فکری و سیاسی و مذهبی کُردی را در بر بگیرد، حمایت می‌نماید.

در همین راستا سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان، پیشنهاد راه اندازی "پارلمان مشورت و آشتی" و تشکیل "جبهه‌ی فراگیر دمکراسی مدنی کُردی" متشکل از فدراسیونی متحد از تمامی احزاب و جریانه‌ای سیاسی و مدنی کُرد را به مثابه یک ضرورت جدی برای کُردستان روژهلات مطرح می‌نماید. از نظر این سازمان اقدام برای بررسی و مطالعه و به اجراء در آوردن اینگونه طرح‌ها، ضرورتی است که شرایط ذهنی و عینی آن نیز تا حدودی فراهم است و تاخیر و تعلل در آن، تنها دستیابی مردم کُرد به حقوق شان را به تعویق خواهد انداخت. از این رو و بدین وسیله شورای مدیریت این سازمان با عنایت به شرایط موجود، ضرورت تشکیل جبهه‌ای واحد یا فدراسیونی متحد از تمامی مبارزان و همچنین ضرورت ایجاد پارلمان آشتی و مشورت را برای کُردستان روژهلات پیشنهاد و خاطر نشان نموده، و از کنگره ملی کُردستان و از تمامی احزاب، جریان‌ها و طیف‌های مختلف و نیز از شخصیت‌ها و فعالان سیاسی، مدنی، فرهنگی و اجتماعی کُردی درخواست می‌کند از این دو طرح حمایت و پشتیبانی نمایند.

۲۲شهریور ۱۳۹٦ / ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۷

شورای مدیریت سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان

نظرات

  1. مشکل اینجاست که دربسیاری ازمناطق و نیز بسیاری ازهویت هاو حتی طبقات دارای هیچ سازمان وحزبی نیستند که درآن پارلمان موردنظ اعمال نقش کند.ضمن پوزش ازمردم شریف موکریان،منطقۀ موکریان به مافیای قدرت درروژهلات تبدیل شده وکوردهای جنوب هیچ نماینده ای دراین احزاب ندارند.زنان،کارگران کوردوکوردهای شیعه و یارسان هیچ نماینده ای ندارند.متأسفانه بیشتراحزاب هنوزشیعه راازدریچۀایدئولوژی حکومت مینگرند.علاوه براین احزاب سنتی هنوز احزاب جدیدترمانندپژاک راحتی درحدامضای بیانیۀمشترک هم قبول ندارندوهبچ همکاری نمینمایند.

ارسال نظر


کانال تلگرام کردانه