نامه سرگشاده دکتر نقدی در رابطه با عدم پاسخگوی و رسیدگی مسئولین دانشگاه ایلام

Kurdane.com

دکتر محمد نقدی: این نامه از چهار شبانه روز پیش در اختیار حدود ٣٠ پایگاه خبری، روزنامه و خبرگزاری فارسی زبان داخل کشور برای انتشار عمومی قرار گرفته است اما متاسفانه تاکنون منتشر نشده است و لذا طبیعی است که در اختیار دیگر رسانه ها قرار گیرد.

 

 

توجه ٢ :  این نامه مختصر و گوشه ای از ماجراهایست که در سه سال گذشته (و بعبارتی بهتر در شش سال گذشته) در دانشگاه ایلام برای بنده بوجود آمده است و در صورت عدم پاسخگویی و شفافیت و حصول نتیجه مطلوب، در فواصل زمانی کوتاه، جزئیات بیشتر در اختیار رسانه ها قرار می گیرد. همچنین، در این نامه از ذكر اسامی حقیقی اجتناب ورزیده ام و در صورت ضرورت ارائه جزئیات، تمام اسامی ذکر خواهند شد.

برای دریافت کامل نامه سرگشاده دکتر نقدی در رابطه با تاخیر و کارشکنی های چند ساله در تبدیل وضعیت هیات علمی بنده  با تخلفات مسئولین جذب دانشگاه ایلام، عدم پاسخگوی و رسیدگی  کلیک کنید

نظرات

ارسال نظر