لغو پروازهای بین المللی به اقلیم کردستان - طرحی از میثم آقاسیدحسینی

Kurdane.com

لغو پروازهای بین المللی به اقلیم کردستان - طرحی از میثم آقاسیدحسینی 

نظرات

ارسال نظر