ایالات متحده آمریکا در برابر تهدید نظامی کشورهای همسایه از کردستان دفاع می‌کند

Kurdane.com

روزنامه "الوطن" چاپ سعودی فاش کرد کە ایالات متحده آمریکا دولت عراق را تهدید کردە است در صورتی کە کردستان مورد تهدید نظامی قرار گیرد، آمریکا از کردستان دفاع خواهد کرد.

 

روزنامە الوطن از قول یکی از رؤسای ائتلاف عراقی دولت قانون وابستە بە نوری المالکی نخست وزیر پیشین عراق، نوشته‌ است: واشنگتن از طریق بغداد بە تهران و آنکارا هشدار داده است کە در صورت هرگونە تحرک نظامی علیه اقلیم کردستان، نیروهای آمریکایی از اقلیم کردستان دفاع خواهند کرد.  

این منبع به روزنامه الوطن گفتە است: "درصورت حملە میلیشیاهای حشد شعبی و نیروهای نظامی کشورهای همسایه بە کردستان، جنگندە‌های نیروی هوایی آمریکا وارد عمل خواهند شد".

بر اساس گزارش این روزنامە، همزمان بخشی از نیروهای آمریکایی کە در حومه بغداد مستقر بودند، بە کرکوک و مناطق دشت نینوا انتقال یافتەاند و یکی از واحدهای نظامی آمریکایی هم بە گذرگاه "ابراهیم خلیل" در مرز اقلیم کردستان و ترکیە اعزام شدە است.

هفتە گذشتە میلیشیاهای حشد شعبی بە نیابت از سوی ارتش عراق، مانورهای محدودی را با سپاە پاسداران ایران و نظامیان ترکیە در داخل مرزهای ایران و ترکیه انجام دادند.

نظرات

ارسال نظر