محمد قوچانی مشاور رسانه‌ای رئیس‌جمهوری شد

Kurdane.com

ایرنا/ حکم محمد قوچانی در سمت مشاور رئیس‌جمهوری تأیید شد. محمد قوچانی با حکم رئیس‌جمهوری به سمت دبیر شورای بررسی‌های ویژه ریاست‌جمهوری و مشاور رسانه‌ای حجت‌الاسلام حسن روحانی منصوب شد.محمد قوچانی متولد سال  ۱۳۵۵ است و  روزنامه‌نگار است. او پیش از این سردبیر روزنامه اعتماد ملی، شهروند امروز، روزنامه هم‌میهن، هفته‌نامه ایراندخت، روزنامه آسمان، هفته‌نامه آسمان، هفته‌نامه صدا و روزنامه مردم امروز بوده و هم اکنون سردبیر ماهنامه مهرنامه، هفته نامه صدا و مجله سیاست نامه است. وی همچنین از اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی و درحال حاضر سردبیر هفته نامه سازندگی است.*

نظرات

  1. انتخاب یک راستگرای افراطی و ضدچپ تمام عیار را که بطور کلی به خاطر دشمنی اش با سوسیالیست ها و چپ ها به شهرت رسیده است را به تمامی چپنمایانی که در دوران انتخابات از روحانی دفاع میکردند و مردم را به پای صندوقها میکشاندند تبریک میگوییم و منتظریم تا آب شدن امیدهای واهیشان رادر آفتاب تموز دولت راست افراطی روحانی شاهد باشیم.

ارسال نظر