کنگره‌ ملی کردستان در جنوب هلند نشست رایزنی ملی و نشست عمومی ک ن ک برگزار می‌کند

Kurdane.com

کنگره‌ ملی کردستان ـ ک.ن.ک امروز طی بیانیه‌ای تصریح کرده است که در روزهای ۱۳ ، ۱٤ و ۱۵ اکتبر/ ٢١ الی ٢٣ مهرماه با هدف گفتگو درباره وضعیت کلی در کردستان و آگاهی از دیدگاه کردهای پناهنده و هم میهنان خارج از وطن، در هلند نشستی در راستای رایزنی ملی برگزار خواهد کرد. طبق خبر رسیده چند صد نفر از چهار پارچه کردستان برای شرکت در نشست رایزنی ملی دعوت شده است.

 

ک.ن.ک در این بیانیه اعلام کرده است: نشست مذکور پیش از نشست سالانه ک.ن.ک آغاز به کار خواهد کرد، به این معنی کە در ابتدا نشست رایزنی برای اتحاد ملی در اروپا برگزار می‌شود و پس از آن نشست عمومی ک.ن.ک آغاز به کار خواهد کرد. جهت شرکت در این نشست سه روزه از اعضای ک.ن.ک، شخصیت های سیاسی و روشنفکر، نمایندگان احزاب و نهادهای میهنی در خارج از میهن دعوت به عمل می‌آید.

ک.ن.ک همچنین تصریح کرده است که نشست رایزنی کردهای ساکن خارج از میهن روز ۱۳ اکتبر/ ٢١ مهر در ساعت ١٣ آغاز می‌شود و در چارچوب این نشست مذکور موضوعاتی نظیر وضعیت خلق کرد و کردستان ، پیشرفت‌ها و دستاوردهای سیاسی خلق کُرد در سطح خاورمیانه و جهان، وضعیت کردستانیان در خارج از میهن و اتحاد ملی مورد بحث قرار می‌گیرند.

همچنین اعلام کرده است: در روزهای پس از نشست رایزنی ملی که در اروپا برگزار می‌شود ، اعضای ک.ن.ک در رابطه با مسئولیت‌ها و وضعیت داخلی خود ک.ن.ک گفتگو خواهند کرد و پس از این که فعالیت‌های سال گذشته مورد ارزیابی قرار می‌گیرند به بحث در مورد تصمیمات و برنامه‌های خود برای فعالیت در فصل پیش رو خواهند پرداخت. سپس قطعنامه و بیانیه‌ی پایانی نشست اعلام خواهد شد.

فرات

نظرات

ارسال نظر