مستقر شدن هزاران پیشمرگە با سلاح سنگین برای دفاع احتمالی از کرکوک

Kurdane.com

مسئول امنیتی پارت دمکرات کوردستان در کرکوک اعلام کرد دەها هزار نیروی پیشمرگە با انواع سلاح سبک و سنگین و مهمات در مرزهای استان کرکوک مستقر شدە و بە هیچ نیرویی اجازە ورود بە این استان را نخواهند داد.

 

ادارە امنیت پارت دمکرات کوردستان در کرکوک امروز جمعە ٢١ مهرماه، با انتشار بیانیەای  اعلام کرد کە ” با فرمان منصور بارزانی لشکر ویژە ١ و لشکر گولان و نیروهای پشتیبانی یک و چندین لشکر دیگر نیروهای پیشمرگە با انواع سلاح سبک و سنگین وارد استان کرکوک شدەاند“.

در بخش دیگری از این بیانیە آمدە است کە “ بە مردم کرکوک اطمینان خاطر می دهیم کە اجازە نخواهیم داد هیچ دشمنی پاهای نجس خود را بر خاک مقدس کوردستان بگذارد”.

شب گذشتە شورای امنیت حکومت اقلیم کوردستان با انتشاری تویتی در شبکە اجتماعی تویتر اعلام کرد “ اطلاع داریم کە شمار زیادی از نیروهای ارتش عراق و حشد شعبی  با تانک و توپ و ماشین های زرهی در شهرک بشیریە واقع در جنوب کرکوک مستقر و قصد تصرف فرودگاه و چاههای نفتی این منطقە را دارند.

باس نیوز

نظرات

ارسال نظر


کانال تلگرام کردانه