مصاحبه با سالار محمود عضو مجلس کوردستان

Kurdane.com

کوردانه: محمدرضا اسکندری: مصاحبه با سالار محمود نماینده پارلمان کوردستان در رابطه با تحولات منطقه و کوردستان. لازم به ذکر است این مصاحبه قبل از اشغال کرکوک انجام شده است

نظرات

ارسال نظر


کانال تلگرام کردانه