کمپین جمع آوری کمک به زلزله زدگان کرمانشاه

Kurdane.com

در سوئد سازمان جهانی کورد و سازمان خاتون با حمایت شخصیت های حقیقی و حقوقی با تشکیل یک کمپین تلاش می کنند که با جمع آوری پول به زلزله زدگان کمک نمایند.

 

شما می توانید با پرداخت پول با شماره حساب به زلزله گان کمک نمائید 

نظرات

ارسال نظر