کمپین موسسه خیریه آلامتو ایلام در حمایت از زلزلە زدگان کرمانشاه در ایلام فعال شد

Kurdane.com

کمپین موسسه خیریه آلامتو ایلام در حمایت از زلزلە زدگان کرمانشاه در ایلام فعال شد. این کمپین غیر دولتی است و کمکها بصورت مستقیم توسط شهروندان ایلامی جمع آوری می شود و توسط نمایندگان کمپین مستقیم به دست نیازمندان می رسد.

کمپین موسسه خیریه آلامتو ایلام از همه مردم درخواست می کنند به هر شیوه ای که می توانند آنها را یاری کنند که هر چه سریعتر به زلزله زدگان کرمانشاهی کمک نمایند. کمکهای شما نشان از روحیه برادری و خواهری یک ملت است که در غم و شادی به کمک هم می شتابند.

 

نظرات

ارسال نظر