طاهر احمدزاده خوشنام ترین مبارز سیاسی و پدر مسعود احمدزاده جهان را بدرود گفت

Kurdane.com

طاهر احمدزاده، فعال سیاسی عدالت خواه و آزادیخواه ملی مذهبی، روز پنج‌شنبه ۹ آذر در سن ۹۶ سالگی در تهران درگذشت. . طاهر احمدزاده از خوش نام ترین چهرهای سیاسی ایران، زندانی دو رژیم،  پدر مستوره، مسعود احمدزاده از بنیان‌گذاران سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران، مجید و مجتبی احمدزاده بود که فرزندش مسعود در سال ۱۳۵۰ و مجتبی در سال ۱۳۶۰ اعدام شدند. 

کوردانه درگذشت طاهر احمدزاده این مبارز بزرگ را به تمام مبارزان ایران بخصوص خانواده احمدزاده و مردم استان خراسان تسلیت می گوئیم 

طاهر احمدزاده فعال ملی-مذهبی و اولین استاندار خراسان پس از انقلاب، در سن ۹۶ سالگی در مشهد درگذشت.

او از فعالان جنبش ملی شدن صنعت نفت بود. آقای احمدزاده بعد از انقلاب در دولت موقت، استاندار خراسان شد.

او دوستان و نزدیکان محمدتقی شریعتی و علی شریعتی بود و در سال‌های پیش از انقلاب به دلیل فعالیت‌های سیاسی و حضورش در نهضت مقاومت ملی، بارها بازداشت و روانه زندان شد.

آقای احمدزاده کمی بعد از استعفا بدلیل انتقاد از سیاست‌های جمهوری اسلامی، چند بار زندانی شد. طاهر احمدزاده آخرین بار در سال ۱۳۸۰ در سن هشتاد سالگی از زندان آزاد شد.

فرزندان وی مسعود و مجید احمدزاده از پایه‌گذاران و اعضای چریک‌های فدایی بودند که پیش از انقلاب اعدام شدند. مجتبی احمدزاده دیگر فرزند او هم بعد از انقلاب اعدام شد.

لازم به ذکر است مستوره احمدزاده دختر وی از مسئولین چریکهای فدائی خلق ایران بود.

 

نظرات

ارسال نظر