کاریکاتور / احمدی‌نژاد در سلمونی!

Kurdane.com

«کواکبیان: آقای احمدی نژاد قیافه شما به دفاع از آزادی و دموکراسی نمی خورد» این اظهار نظر، سوژه بهرنگ جدی در نیشخط شده است. 

نظرات

ارسال نظر