خه می خاک گورانی کاک سیروس امامی

Kurdane.com

کوردانه: کاک سیروس امامی ایلامی گورانی خه می خاک را تقدیم به مردم زلزله زده استان کرماشان نمود. کاک سیروس صدای وی خروش زاگرس است که همیشه برای وطن می خواند. وطنی که زخمهای فروانی از طرف دوست و دشمن به ان وارد شده است

نظرات

ارسال نظر