جعفر شیخ مصطفی : جنایات حشدالشعبی در طوزخرماتو از جنایات داعش وحشتناکتر است

Kurdane.com

جعفر شیخ مصطفی فرمانده لشکر ٧٠ نیروهای پیشمرگە کردستان در گفتگو با برنامە هفتگی  "موضوع روز" کردستان٢٤ گفت: حیدرالعبادی تنها عروسکی است کە از سوی دیگران کنترل می‌شود و خود هیچگونە قدرتی نداراد.

 

جعفر شیخ مصطفی، در گفتگو با مجری برنامە هفتگی "موضوع روز" همچنین گفت: ما حملات صدام حسین، داعش و حشدالشعبی را تجربه کردەیم. جنایات حشدالشعبی در طوزخرماتو از جنایات داعش وحشتناکتر است. صدام از داعش بهتر داعش از حشدالشعبی بهتر بود، با این توصیف دشمنان ماە هر روز بدتر و خطرناکتر می‌شوند.  

جعفر شیخ در مورد تفاوت حشدالشعبی با داعش گفت: "افراد داعش خود را منفجر می‌کنند و مردم را می‌کشند، اما افراد حشدالشعبی، بە دزدی غارت و انسان کشی می‌پردازند. اکنون بیش از سی گروه جداگانە حشدالشعبی با پرچم جداگانە در کرکوک هستند. این گروهها شبانە خودسرانە بە غارت مرم می‌پردازند."

فرمانده نیروهای ٧٠ پیشمرگە کردستان در مورد اختیارات نمایندگان کرد در بغداد گفت: "این نمایندگان هیچگونە اختیاری ندارند، تنها رئیس جمهور می‌توانست در یادداشتی خطاب بە جامعە جهانی بگوید نمی‌تواند رئیس جمهور کشوری باشد کە دولتش بە حقوق ملت کرد تجاوز می‌کند، اما متأسفانە او این کار را نکرد."

 k24

نظرات

ارسال نظر