عثمان بایدمیر در پارلمان ترکیه در پاسخ بە ریاست جلسە پارلمان گفت کردستان در قلب من است

Kurdane.com

عثمان بایدیمر، نمایندە حزب دمکراتیک خلق‌ها در پارلمان ترکیە، در پاسخ بە "عایشه نور باخچلی کاپی" معاون اول رئیس پارلمان ترکیە کە آدرس کردستان را از وی پرسید، گفت: " کردستان اینجا در قلب من است". من فرزندی از تبار کردستان و نماینده‌ی خلق کردستان می‌باشم. برای همین وظیفه‌ای بر دوش من قرار دارد. بگذارید این پارلمان به چتری برای کردها و ترک‌ها تبدیل شود. اگر شما کردها را از لحاظ سیاسی دور نگهدارید، اراده‌ی آنان را نبینید و آنان را به زندان بیاندازید، در نهایت همه‌ی ٨٠ میلیون جمعیت ترکیه را از دست خواهید داد.

 

 

در فیلمی کە امروز چهارشنبه ٢٢ آذارماه، از رسانە‌های ترکیه پخش گردید، عایشه نور باخچە‌لی کاپی، معاون رئیس پارلمان ترکیە کە ریاست جلسه امروز پارلمان را برعهدە داشت، با لحنی تحقیرآمیز از بایدمیر پرسید، " آقای بایدمیر کردستان کجاست؟" عثمان بایدمیر، نیز در حالی کە با کف دست بر قلب خود می‌کوبید، گفت: " اینجاست، کردستان اینجاست".

بایدمیر، پس از برگزاری همە‌پرسی استقلال اقلیم کردستان نیز در نشست رسمی پارلمان ترکیە گفتە بود "کاش یک هموطن جنوب کردستان بودم و بە استقلال کردستان ر‌‌أی می‌دادم".

 

به گزارش فرات نیوز "عثمان بایدمیر'' نماینده‌ی شهر ''روحا'' در مجلس ترکیه، در زمان بررسی لایحه‌ی بودجه، بخاطر ادا کردن نام کردستان ٢ جلسه از حضور در مجلس منع شد

بایدمیر در سخنان خود با یادآوری روسای مشترک و دیگر نمایندگان زندانی ه.د.پ به پارلمانتاران ترکیه، خاطرنشان ساخت که در چنین شرایطی تنظیم نمودن بودجه‌ای عادلانه امکانپذیر نمی‌باشد و خطاب به نمایندگان پرسید: میزان بودجه‌ای که برای ''کرد، پاموک و لاز'' تعیین نموده‌اید، چقدر است؟

عثمان بایدمیر اذعان داشت که سیاست آسیمیلاسیون همچنان درجای خود باقیست و افزود: ''بمباران نمودن پالمیرا و بمباران حسکیف دارای یک ریشه‌ی ذهنیتی می‌باشد".

بایدمیر چنین ادامه داد: " آنهایی که به شما رای داده و انتخاب نموده‌اند، چقدر سزاوار احترام هستند، بهمان اندازه خلق‌هایی که به کردها نیز رای داده‌اند قابل احترام هستند". تنها باید یک کار انجام شود و آن اینست که: " هرچه زودتر از سیاست آسیمیلاسیون دست کشید، به سیاست ژینوساید فرهنگی پایان داد و از زندانی نمودن آنان که مثل شما نمی‌اندیشند، پرهیز نمود".

بایدمیر در ادامه‌ی سخنانش گفت: در این کشور نه تنها یک کودتا بلکه کودتاهای متعددی بوقوع پیوست که کودتای ٢٤ تیرماه یکی از آنهاست، لیکن آنکه کودتا را برای خود بعنوان فرصتی دید تا کودتای وقعی را به انجام برساند، حکومت فعلی(آ.ک.پ) می‌باشد که آنهم کودتای ١٣آبانماه است.

ملت کدام را می‌پسندد، به خودش مربوط است. کودتا اینست که وقتی ملت برای خود رییسی انتخاب می‌کند که بمانند تو نمی‌اندیشد، اراده‌ی خود را تسلیم تو نکرده و واقعیت‌ها را به زبان می‌آورد، آنوقت تو وی را دستگیر کنی و به زندان بیاندازی. حتی فراتر از کودتا و نام آن دیکتاتوری است. صلاح‌الدین دمیرتاش تنها باطر اینکه به اردوغان گفت ''ما تو را رییس خود نخواهیم کرد''، به زندان انداخته شد. ''فیگن یوکسکداغ و دمیرتاش'' به این دلیل زندانی هستند. 'گولتن کشاناک'، 'نورحیات آلتون' و همه‌ی پارلمانتارهای دیگر و روسای مشترک شهرداری‌ها بهمین علت در زندان می‌باشند.

ما دارای جایگاه و نقش خویش هستیم. من فرزندی از تبار کردستان و نماینده‌ی خلق کردستان می‌باشم. برای همین وظیفه‌ای بر دوش من قرار دارد. بگذارید این پارلمان به چتری برای کردها و ترک‌ها تبدیل شود. اگر شما کردها را از لحاظ سیاسی دور نگهدارید، اراده‌ی آنان را نبینید و آنان را به زندان بیاندازید، در نهایت همه‌ی ٨٠ میلیون جمعیت ترکیه را از دست خواهید داد.

به سبب اینکه دمیرتاش در سخنان خود نام کردستان را به زبان آورد، نمایندگان مجلس، رییس فراکسیون آ.ک.پ و نمایندگان آ.ک.پ  این سخنان را تحمل نکردند و پرسیدند کردستان کجاست؟ در جواب بایدمیر دستش را بر روی قلب خویش گذاشت و گفت: '' کردستان اینجاست''.

نمایندگان ترکیه به همین دلیل عثمان بایدمیر را برای ٢جلسه از حضور در نشست‌های مجلس منع نمودند که این باعث شد تا دیگر نمایندگان ه.د.پ نیز جلسه‌ی امروز پارلمان را بایکوت نمایند.

 

 

نظرات

ارسال نظر