۴ زن در باغ فردوس کرمانشاه (آرامستان) به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شدند.

Kurdane.com

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی قبل راکبان یک خودروی سواری، ۴ زن را در باغ فردوس کرمانشاه (آرامستان) به ضرب گلوله از پای در آوردند. 

به گزارش  ”هەنگاو“ و بە نقل از سایت های محلی، بامداد امروز جمعە (٢٢ دی /١٢ ژانویە)، سرنشینان یک اتومبیل سواری بە سوی ٤ زن در باغ فردوس کرماشان (آرامستان) شلیک و هر چهار نفر را بە قتل رساندەاند.

مسئولین نظامی استان کرماشان ضمن تایید این خبر از شناسایی ضاربین سخن گفتە و اعلام کردەاند کە انگیزە آنها اختلافات خانوادگی بود است.

ظاهرا قاتلین از آشنایان مقتولین بودەاند و بە گفتە پلیس اقدامات لازم جهت بازداشت آنها صورت گرفتە است.

تا لحظە تنظیم این خبر هویت این چهار زن برای “هەنگاو” احراز نشدە است.

 

نظرات

ارسال نظر