احراز هویت ١٨ دانشجوی بازداشت شدە کورد از سوی ”هەنگاو“

Kurdane.com

هەنگاو: طی دو هفتە گذشتە و در جریان اعتراضات اخیر مردم ایران بە حاکمیت، دست کم ١٨ دانشجوی کورد در شهرهای ارومیە، رشت، شیراز، ایلام، کرماشان (کرمانشاه)، پاوە، سردشت و سنە (سنندج) بازداشت شدەاند.

 
 برپایە گزارش رسیدە ”هەنگاو“ دانشجویان بازداشت شدە اهل شهرهای ارومیە، سردشت، بوکان، سقز، دیولان (دهگلان)، سنە، پاوە، کرماشان، درەشهر و ایلام می باشند.

هویت ١٨ تن از دانشجویان بازداشت شدە کورد کە تاکنون برای ”هەنگاو“ احراز شدە است بە شرح زیر می باشد؛

١ـ لقمان ویسی، اهل ثلاث باباجانی و دانشجوی دانشگاه رازی کرماشان.
٢ـ توران مهربان، اهل ارومیە و دانشجوی دانشگاه نازلوی این شهر.
٣ـ محرم صابری، اهل بیجار و دانشجوی داشگاه پیام نور سنندج.
٤ـ بهمن فتاحی، اهل پاوە و دانشجوی دانشگاه آزاد مهاباد.
٥ـ احسان محمدی اهل درەشهر و دانشجوی دانشگاه تهران.
٦ـ امید جمشیدی، اهل کرماشان و دانشجوی دانشگاه رازی کرماشان.
٧ـ نبی تردست، اهل ایلام و دانشجوی دانشگاه رازی کرماشان
٨ـ محمد جواهری، اهل سردشت و دانشجوی دانشگاه تهران.
٩ـ حسام حسین زادە، اهل کرماشان و دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس.
١٠- وحید مظفری اهل کرماشان و دانشجوی دانشگاه رازی کرماشاه.
١١ـ سالار مبارکی، اهل دیولا(دهگلان) و دانشجوی رشتە حسابداری دانشگاه رشت.
١٢ـ سیوان کلامی، اهل سنە (سنندج) و دانشجوی دانشگاه ارومیە.
١٣ـ حسام رشید زادە، اهل بوکان و دانشجوی مدیریت بازرگانی دانشگاه شیراز.
١٤ـ کورش حقیقی، اهل بوکان و دانشجوی رشتە عمران دانشگاه شیراز.
١٥ـ شمال خسروی، اهل سقز و دانشجوی ڕشتە عمران دانشگاه شیراز.
١٦ـ خبات حسینی، اهل ارومیە و دانشجوی دانشگاه ارومیە.
١٧ـ صلاح الدین یعقوبی، اهل ارومیە و دانشجوی دانشگاه ارومیە.
١٨ـ محمد جواد امیر صادقی، اهل ارومیە و دانشجوی دانشگاه ارومیە.

بر طبق گزارشات رسیدە بە “هەنگاو”، لقمان ویسی روز پنج شنبە گذشتە با تودیع وثیقە ٤٠ میلیون تومانی و موقتا و همچنین سالار مبارکی نیز پس از سە روز آزاد شدەاند.

نظرات

ارسال نظر