شعری از:خالدبایزیدی(دلیر) برای عفرین‎

Kurdane.com

شعری از:خالدبایزیدی(دلیر) برای عفرین

نظرات

ارسال نظر