مردم هزار و ٢٥٧ روستای استان سیستان و بلوچستان در انتظار رسیدن تانکرهای آبرسانی

Kurdane.com

آب آشامیدنی هزار ٢٥٧ روستا در استان سیستان و بلوچستان بە وسیله تانکر تأمین می‌شود و هزار٤٠٠ روستا متقاضی آبرسانی سیار با تانکر هستند.

 

عبدالاحد ریگی در شورای آب استان  سیستان گفت: پراکندگی و تعداد اندک ساکنان در برخی روستاها سبب شده است مردم بعضی از روستاها از خدمات آب و فاضلاب روستایی بهره مند نباشند.

پیشتر "رحیم میدانی"معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب ایران بە خبرگزاری تسنیم گفتەبود کە در ۵۰ سال اخیر، ایران هیچ سالی به اندازه امسال با کاهش بارندگی مواجه نبوده است.

بە گفته میدانی، در برخی حوزه‌های اصلی آبریز مانند فلات مرکزی، ۷۸ درصد نسبت به درازمدت کاهش بارش ثبت شده است.

رحیم میدانی تصریح کرد که در سال جاری تنها استان‌های اردبیل و گلستان از میزان بارش معمول طبیعی برخوردار بوده‌اند.

بیشتــــــــر:

اسماعیل نجار: فلات مرکزی ایران با خطر تخلیه و مهاجرت بە حاشیە دریاها مواجه است

‎‎ذخیره آب سدهای استان تهران ١٦ میلیون مترمکعب کاهش یافته است

/ا.م

نظرات

ارسال نظر