ارتباط با ما

ارتباط با سایت و رادیو کوردانه:

برای ارتباط با مدیریت رادیو و وبسایت کوردانه و یا ارسال مطالب ، عکس ها ، فایلهای صوتی و ویدیوئی خود میتوانید از فرم زیر استفاده کنید و یا مستقیما آنها را به ایمیل زیر ارسال کنید.

info.kurdane@gmail.com