" كوڵبەر "

Kurdane.com

كوڵێ ها پشتم چەنە مانێشتە

ڕەنگزەردی ئەڕای ئی دونیای زشتە

كوڵێ ها پشتم چەنە بێستین

پڕە لە مەینەت و هاوار ئەڕای بوین

كوڵێ ها پشتم چەنە قەندیلە

چەنە هاوارێ وڵاتێ دیلە

منم كوڵبەرم ، ژیان بارمە

بارێ خەم كیشم ، سنوور شارمە

منم كوڵبەرم مەرزەیل شكنم

دیوارێ دەسكردێ دوشمن ڕمنم

ژانێ وڵاتم كیشم وە كوڵم

ئاوارەی كویەو دەروەن و دۆڵم

منم فەرهادێ بێ نام و نیشان

زاڵم وە ڕەنجم بیە پەریشان

مەرزێ ئسارەت وە خوینم سڕم

قەواڵەی وڵاتێ داگیركەر دڕم

ئۆقەرە كیشم كوڵم وە مەستی

تاگەر نەمینێ مەرزێ بندەستی

ئۆقەرە كیشم بارێ وڵاتم

تاگەر ئازادی بووە خەڵاتم

.

.

وەحید كەماڵی ئیلامی

بۆچونەکان

ناردنی بۆچون