• 11:20خبرها و گزارشات از گوشه و کنار ایران
  • 08:11خبرهای از کوردستان، داعش و عراق
  • 07:54 اتحادیه اروپا در باشور کوردستان دفتر نمایندگی دایر خواهد کرد
  • 19:48 بازپس‌گیری روستاهای عراقی نزدیک مرز ایران از داعش
  • 19:11پ.ک.ک: قتل اعضای عشایر الجحیش در عراق کار ما نبوده است
  • 19:04 حضور دهها هزار در مرز کوبانی و حمایت از ی.پ.گ و ی.پ.ژ
  • 07:55آخرین اخبار کوردستان، سوریه، عراق و داعش
  • 22:28با آزادی کوبانی شادی سراسر کوردستان را در برگرفت
  • 16:37 کودار :حکومت ایران توپباران را متوقف کند اگر نه ضررمند می شود
  • 14:16نیروهای داعش 'از کوبانی بیرون رانده شدند'هیمن هورامی: هدف حمله داعش به کُردهای عراق به‌ فراموشی سپردن ایده استقلال کردستان بود

هیمن هورامی عضو شورای رهبری و مسئول روابط خارجی حزب دموکرات کردستان: ما اطلاع داریم که چه کسانی داعش را در حمله به کردستان تحریک کردندوی گفت: کشمکشی که در عراق وجود داشت، کشمکش و اختلاف شیعی- سنی و بر سر منافع این دو طیف بود. هر چند کُردها وارد این مناقشات نمی شوند، اما بخشی از کشمکش های سیاسی در عراق هستند. اگر زمان حمله داعش به کردستان را در نظر بگیریم، این حمله همزمان با حضور رئیس اقلیم در پارلمان اقلیم و درخواست برای تشکیل کمیسیونی جهت برگزاری همه پرسی بود.آیا کمپین یک به فرنبار با شعار اتحاد، رمز پیروزی است می تواند زخم کهنه دمکرات را درمان کند؟